PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ V BOXU POD VYSOKOTLAKOU SODÍKOVOU VÝBOJKOU,
KDE JE MÉDIEM ZEMINA

         Tato brožura by měla být jasným a polopatickým návodem na indoor (vnitřní) pěstování v boxu, pod vysokotlakou sodíkovou výbojkou,kde je médiem zemina. Obsahuje několik základních zkušeností, rad na vychytávání si zdánlivě nepodstatných problémů, které se beztak později stávají velice podstatnými, mnohdy i fatálními. Celá příručka je založena na vlastních zkušenostech s pěstěním, zejména však na zkušenostech shrnutých z Grower fóra (http://www.grower.cz/), které se budou tohoto víceméně specifického indoor pěstění týkat.
        Samozřejmě nelze nikdy sestavit pevný a směrodatný návod, takříkajíc od A do Z, jelikož samotný růst a vývoj té či oné rostliny je jevem naprosto individuálním a k daným podmínkám tedy nepředvídatelný. Hned na začátku upozorňuji na snahu improvizace z vaší strany, která bude během celého průběhu pěstění naprosto nezbytná. Jde o jakési podřizování se vyvstalým podmínkám, zaznamenávání si důležitých poznámek a negativních jevů, které, věřte nebo ne, budou vaši snahu velmi ovlivňovat.
        Doporučuji tedy příručku najdříve celou pročíst a poté se vracet k jednotlivým problémům. Nelze podle ní totiž postupovat od bodu k bodu, jako u nějaké stavebnice.

        Boxem mám na mysli jakoukoli skříň. Sestavenou skříň dle vlastních představ nebo jinak zkonstruovaný box se stropem, podlahou a o čyřech stěnách.
         Nejlépe je pořídit si takový, který bude mít jednu celou stěnu otevírací, nebo jakkoli odstranitelnou. Důvodem je logicky snadnější přístup, manipulace s lampou, květníky, větráním atd. Materiál (dřevo), ze kterého by se mohl box sestávat, je prakticky všude dobře dostupný a také velmi univerzální. Dále bych uvedl spíše pro zajímavost některé další materiály(izolační a obkladové desky, polystyrénové a zateplovati desky...)

     Na sestavený box musíme také pořídit různé jiné pomocné a nezbytné prvky.

 1. - uchycení stínítka lampy - nejlépe se osvědčily vruty ve tvaru písmena "J", jsou lehce k dostání v železářství a mají závit, díky kterému ve dřevě dobře drží
 2. - otvor na odvětráni (odtah) - je to kruhový otvor v boční stěně, do kterého je vložena trubka s větrákem odsávajícím vzduch zevnitř ven (viz větrání)
 3. - ostatní držáky - sem bych uvedl např. držáky na ventilaci, teploměr, no zkrátka jiné "rovnáky na vohejbáky"

Povrch vnitřku boxu by měl být pokryt nějakou hmotou, která zvýší rozptyl a odraz světla od stěn. Materiál musí být voděvzdorný a omyvatelný.

 1. - bílá barva - z vlastních zkušeností doporučuji, měla by být matná, nejlépe v odstínu 1000
 2. - odrazové fólie - Diamantová(REFLECT A-GRO DIAMANT)Stříbrná (REFLECT A-GRO), Bíla(zahradnická odrazová folie),
 3. - alobal - taktéž není k zahození, jeho nevýhodou je, želám, kde nebude přiléhat ke stěně, je možnost bujení plísní a jiných "syfilid", dále nemá tak dokonalou odrazovost - lepíme ho matnou stranou dovnitř, tzn. že, na lesklejší stranu nanášíme lepidlo c
 4. - jiné speciální fólie - sem patří např. fólie sloužící k balení okrasných kytic v květinářstvích

Tip:
      Povrch se snažme pokrýt celý, tedy všechny stěny, stropu a podlahy včetně. Dle svých možností si zjistěte jaký odraz světla poskytuje vámi vybraný materiál. Samozřejmě, čím více % světla odrazí, tím lépe. Pokuste se také, aby všechny části, součásti a zařízení (větráky, květníky, misky, držáky...) uvnitř boxu byly v co nejsvětlejší barvě, aby nedocházelo k pohlcování (ztrátě) světla.

         Jelikož by se tato příručka měla zabývat pěstěním pod vysokotlakou sodíkovou výbojkou (SHC), budeme se věnovat hlavně jí. Samozřejmě zde ale zmíním pár základních výhod a nevýhod ostatních světelných zdrojů, ale jen okrajově.

 1. Vysokotlaká sodíková výbojka (SHC) - je dle mého názoru jedním z nejlepších světelných zdrojů, které se dají pro indoor pěstování použít. SHC je totiž výborná díky svésvítivosti(např. 250W - 27000lumenů, 400W - 54000lumenů). Výbojky se vyrábějí v různýchwatážich(70W, 150W, 250W, 400W, 500W, 600W, 1000W). Nevýhody, které SHC má jsou prakticky dvě. Jeto vysoké tepelné záření při jejím provozu a zadruhé je to cena za elektřinu u vyšších vatáží, řekněme u 400W a výše.Poulitivýbojek, respektive jejich vatáží, úzce souvisí s prostorem (plochou), na kterém chceme pěstovat. Obecně platívzorec : 1m2= 9-10 rostlin = 400W. Tento vzorec ovšem není nikterak směrodatný, jelikož na 1m2můžeme klidně použít 250W, zrovna tak, jako 600W.
         Podmínkou u 600W ale je, zajištění dostatečného odsávání nebo chlazeni lampy, protože "šestistovka" topí skutečně poctivě. Platí ale logicky zásada, že čím větší svítivost (lumen/m2), tím lépe pro rostliny a hlavně pro výsledný produkt (výnos).
        Kompletní lampa se sestává z několika dílů. Je to tlumivka, startér, objímka a stínítko. Můžeme připojit i kondenzátor, ale celé to pojede i bez něj, není tudíž důležitý. Dalším nezbytným dílem je již zmiňovanéstínítko - světelná parabola(viz obr. 1). Parabola musí být vyrobena z nehořlavého matriálu a její povrch (odlesk) a tvar by měl mít takové vlastnosti, aby odrážel světlo rovnoměrně, nikoli ve shlucích (tzn. aby "neházel prasátka"). obr.1

 2. Jiné vybojky - Jsou třeba dobré v tom že jsou zvlášť na růst a zvlášť na květ to znamena že mají větší účinnost v danném období.
  Stačí si vybrat v Growshopech kde to maji rozepsane ktera je na co a taky i poradi :-) viz.Ostrava zde
  Příklad:
  1. Osram NAV-T Super (na květ)světelný tok 55000 lm,označení NAV-T SUPER 4Y® znamená vynikající měrný světelný výkon a nejvyšší spolehlivost příkon 400 W,
  2. Gib HPI-T (na růst) Výbojka Gib HPI-T , modrobílé spektrum, svítivost 35000 lm, příkon 400 W,

 3. Zářivky - jsou dalším, řekl bych vcelku dobrým světelným zdrojem pro pěstění. Do boxu se budou hodit tělesa spíše na 60-ti cm, 18-ti W trubice. Jejich nevýhodou je vysoká cena, jak za samotnou trubici, tak zatěleso,ve kterém zářivka svití. Další nevýhodou je nízká svítivost, tudíž potřeba velkého počtu trubic na osvětlení dané plochy.Cenatělesa na 2x 18W; 60cm trubice, se pohybuje od 280 do 320 kč, cena za trubici s potřebným spektrem je cca 180 - 250kČ. Výhodou u zářivek je, že netopí a můžeme je bez obav zavěsit 5 -10cm nad vrcholky rostlin.
        Z trubic mají velice dobré předpokladyOsram fluoraaOsram biohix,Fluora se vyznačuje vysokými hodnotami v modrém spktru, avšak nemá tak vysokou svítivost (jen 550lumenů), svítí lehce nafialovělým světlem. Biolux nemá tak vysoké hodnoty v modrém spektru, ale vyznačuje se vyšší svítivostí (11 000lumenů).Použití zářivek se dá rozdělit do dvou kategorií.

  1. K zakořeňovávání řízků (předpěstovávání)
  2. V kombinaci s SHC (přisvěcování)

  Pěstování pouze pod zářivkami stylem "start - cíl" není úplné nejideálnější vzhledem k již zmíněným problémům (cena, nízká svítivost).

 4. Ostatní světelné zdroje - sem patří např.rtuťové vysokotlaké výbojky, halegenové reflektory, úsporné a kompaktní žárovkyatd. Vzhledm k jejich výkonu a světelnému spektru bych je raději ani nezkoušel a držel bych se osvědčených a odzkoušených zdrojů.
Tip:
      V posledních fázích kvetení (cca 1-2 týdny před sklizní) můžete na několik hodin denně přisvěcovat světelným zdrojem, který vyzařuje UV záření. Toto UV záření donutí rostlinu k obraně, což je u marihuany vypuštění větší ochranné vrstvy pryskyřice (tedy i více THC).
Tip:
      Vyvarujte se zbytečně velké vzdálenosti mezi lampou a vrcholky rostlin. Ty pak mají tendeci se "natahovat" za světlem, sice na první pohled rychle rostou, ale budou řídnout patra, budou jí slábnout stonky a to je do budoucna naprosto fatální chyba. lOOxlepší je vyhrát si s ochlazením lampy (viz větrání) a mít tak možnost dodržet vzdálenost max. 40 - 50cm mezi lampou a vrcholky rostlin.

          Pod pojmem světelná perioda si představme dobu, kdy se střídá světlo a tma. Celá perioda spočívá v jednom dni, tedy ve 24 hodinách, kdy se vystřídá Ix fáze světla a Ix fáze tmy. Vždy tedy musí dát součet doby světla a tmy 24 hodin.
      Díky tomu, že můžeme regulovat délku světla a tmy, můžeme u rostlin regulovat i fáze růstu a květu. Obecně platí, že čím delší bude perioda světla, tím déle bude trvat bezkvětá (růstová) fáze u rostliny. Naopak Čím více se bude prodlužovat fáze tmy, tím rachleji rostlina vykvete, aby se mohla rozmnožit a zakončit tak své vegetační období. Stejně je tomu přeci i venku v přírodě, kdy se na podzim prodlužují noci a zkracují dny, rostlina pozná podle převládání tmy, že musí vykvést, rozmnoží se a pomře. Je tedy evidentní, že marihuana řídí celý svůj vegetační cyklus v závislosti na dobách světla a tmy.
      K nastavení požadované světel, periody používáme digital. nebo analogovéčasovači hodiny.Jejich cena se pohybuje zhruba 300 - 1200kč.
     Nejideálnější periodou po dobu růstu je 18/6, tedy 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Ideální periodou pro dobu květuje 12/12. Doba kvetení je různá u jednotlivých rostlin (modelů) a pohybuje se cca od 50 - 80 dní.
      Kpřepnutí periodyz 18/6 na 12/12 by mělo zpravidla dojít, když rostlina dosahuje 20 - 30cm výšky. Většinou pak řízek doroste ještě o 40 - 60cm, rostlina (pěstěná přímo ze semínka) doroste o 60 - 80cm. Samozřejmě, že nejvíc záleží na vlastnostech daného modelu, ale také na životních podmínkách, způsobu a četnosti zástřihů.

Tip:
     Vcelku užitečným krokem je zhruba 14 dní před dokvetením, zregulovat svět. periodu na Ix 48 hodin světla nepřetržitě. Větve začnou znovu obrážet jako v růstové fázi novými větývkami, dojde tak k celkovému zvýšení výnosu a "zhmotnění" rostliny. Po této prodloužené periodě opět přepneme na 12/12 a čerstvě vyrostlé větvičky se obalí palicemi.

          Jsou to defakto nádoby, ve kterých pěstujeme od přesazení až do sklizně. Tyto nádoby jsou dnes k dostání v různých květinářstvích, ty něj praktičtější a nejlevnější jsou v prodeji v OBI, Baumaxu atd.
      Co se týčeobjemu,nejideálnější by bylo skloubit velikost (tedy objem) s místem, které máme v boxu. Jak známo marihuana nemá ráda příliš stísněné prostory pro své kořeny, avšak to se dá vykompenzovat jak kvalitou (vzdušností) zeminy, tak použitým hnojivem. Dle mých zkušeností je dostačující objem 4 - 5,5 litru. Totiž i čtyřlitrový květník je schopen "pohostit" kořeny rostliny, která bude dosahovat až l,2m. Oněch 10 litrů, donedávna ještě často předepisovaných, jsou dle mého názoru naprosto zbytečné a neekonomické kvůli místu v boxu.
     Materiál,ze kterého jsou květníky vyrobeny je buť plast, nebo pálená hlína (keramika). Doporučuji plast, je lehký, "nesmrtelný", omyvatelný a nepříliš drahý. Při výběru také dbejme na množství otvorů u dna květníku, které zajistí dostatečný odvod vody a tak nebude docházet k hnití kořenů.
      Pod každým květníkem by neměla v žádném případě chybětmiska.Ta bude zamezovat úniku přebytečné vody na podlahu a tak i vzniku plísně a nečistot v pěstíme.

Nahoru

          Zemina by měla splňovat hned několik velmi důležitých a podstatnýchkritérií:

 1. Vzdušnost - docílímeji tím, že k vybranému substrátu přidáme písek, drcené kamení nebo jiný drcený štěrk - už samotný substrát by měl být lehký (i v mokrém stavu) a neměl by se samovolně udusávat - vodu by měl sáknout rovnoměrné a rychle, neměly by se na povrchu tvořit kaluže

 2. Správné ph - ideální ph pro marihuanu se pohybuje cca mezi hodnotami 7-8 - zvýšení ph používáme Ca (vápník) a jeho sloučeniny - jako dostačující se ukázaldolomitický vápenec(drcený nažloutlý písek), který seženete i v menším květinářství (cena 38kČ) - zvýšit ph o jeden stupeň lze přidáním cca 80 - 100g dolomit, vápence do 5 litrů zeminy

 3. Sterilita - aby nedošlo k zavlečení různých škůdců do pěstírny, doporučuje se zeminu sterilizovat - jedním ze způsobuje pečení zeminy v troubě při teplotě 150°C (pozor při pečení zemina velmi zapáchá) - podle výrobců substrátů jsou některé částečně sterilizovány, proto je stačí ponechat ještě několik dní docela vyschnout v teple, suchu a v úplné tmě

 4. Držení vlhkosti - zemina by měla být schopná udržet si určitou hladinu vlhkosti - to docílíme použitím perlitu , který má schopnost nasát a udržet vodu - díky perlitu je voda rovnoměrně v celém květníku a neshlukuje se jen na dně, kde by hrozilo obávané hnití kořenů

        Zde jsou dva základní příklady již zhotovené zeminy pro pěstováni. Při zhotovování dbejte na důslednost práce, aby byl konečný produkt rovnoměrně promíchaný.
  1.)
  - 60% zahradnický substát
  - 20% perlit
  - 10% písek (štěrk)
  - 10% biohumus
  2.)
  - 60% zahradnický substrát
  - 30% perlit
  - 10% kokosová drtina


Tip:
     Udržení ph na hodnotě 7 - 8 je důležité pro zdárný, rychlýa bezproblémový vývoj rostliny. Marihuana je totiž rostlina, která má ráda půdu spíše s neutrálním ph. Ph má také nezanedbatelný vliv na tvorbuhermafroditů(obojpohlavných rostlin). V čím kyselejší půdě marihuana roste, tím více inklinuje k samčímu pohlaví, což se Často projeví tvorbou hermafroditů, a to není náš cíl.
Tip:
     Použití rašeliny se spíše vyvarujte, í když je to zemina velmi úrodná a bohatá na stopové prvky. Několikrát jsem byl svědkem toho, jak se rostliny v rašelině "zasekly" a přestaly růst.

          Je to metoda, kdy z matečné rostliny (matky - samice) odebíráme části jejích stonků (větví), necháváme je zakořenit a dozrát. Každý řízek(klon) je tedy identický se svou matkou a nese všechny její znaky (vzhled, genetic. výbavu). Rízkování (jinak i klonování) není sice úplně nenáročná metoda, ale vzhledem k vlastnostem marihuany (defakto plevel) se snadnou metodou stává. Znamená to, že konopí je jednou z nejsnáze řízkovatelných rostlin.

Postup je následující:

 1. - připravíme si čistou žiletku a vytipujeme si nejlepší větvičky - přichystáme si zeminu, která se bude skládat 50% zeminy a 50% perlit (agroperlit) - zeminu dáme do kelímků z lisované rašeliny a prolijeme ji vodou

 2. - pokud možno jedním tahem (řezem) uřízneme 5 - 8cm dlouhý řízek - zbavíme ho těch největších listů, z nichž by se vypařovalo velké množství vody a řízek by tak mohl uschnout

 3. - řízek řežeme stejným způsobem, jako se řežou okrasné květiny do vázy, tzn. pod 45 stupňů, čímž vytvoříme tzv. bázi řízku - sešikmení řezu zaručuje zvětšení plochy stonku, kterou bude řízek moci nasávat vodu v prvních dnech, než se mu vytvoří první kořínky

 4. - pro rychlé vyražení kořenů musíme použít některý z kořenových stimulátorů, např.Stimulax 3.jiné gelové a práškové stimulátory

 5. - bází řízku namočíme v kořenovém stimulátorů (řídíme se dle pokynů na příbalovém letáku) - špejlí připravíme v zemině otvor, do kterého řízek zasadíme - přihrneme zeminu k řízku a snažíme se dalších min. 14 dni s ním vůbec nehýbat, aby se čerstvé mikrokořínky neporušily

 6. - po následujících 10 dní se musíme o řízky velice pečlivě starat - první týden bych dokonce nazval kritickým a správná péče (rosení) o řízky je velmi důležitá - řízky překryjemepůlkami z dvoulitrových PĚT lahví, pro udržení potřebné vlhkosti - do krytů uděláme 4-5 otvorů o průměru 5mm - otvory zajistí přívod Čerstvého vzduchu, přesto nimi neunikne velké množství tolik potřebné vlhkosti - znamená to, že nemusíme řízkům dávat tzv. "dýchnout" častým odklápěním krytů

 7. - řízek zaléváme jednou denně (spíše méně než moc) a úměrně k prováděnému rosení, aby rostlinky nezačaly hnít - rosíme rozprašovačem a to v takovém množství, aby listy pod tíhou vody nepolehávaly - nezapomínáme rosit i kryty zevnitř


Nahoru

Tip:
     Řízky dáváme do rašelinových kelímků (kořenáčků), protože jsou schopny se v zemině rozložit a propouštět kořeny. Z toho plyne, že defakto nemusíme ani jednou přesazovat. Pouze po zakořenění přesuneme kelímek s řízkem přímo do květníku. Vseje uvedeno na příbalovém letáku výrobku. Jakékoli další přesazování rostlin vede k pozastavení růstu a působí na rostlinu negativně.
Tip:
     Po 2 - 3 dnech budou některé řízky vypadat slibně (vzpřímeně), některé ale můžou vypadat sklesle, oschle a neživě. V žádném případě ty "nežívce" nevyhazujte, samozřejmě pokud se na dotyk nerozpadávají mezi prsty, ale zkuste jim dát min. další 3-4 dny Šanci. Řekl bych, že až 75% se jich nakonec vzchopí a mohou z nich být i ty nejluxusnější kousky.

          Je spolu s se světlem jedna z nejdůležitějších podmínek pro zdárný růst a vývoj. Má velký vliv na fotosyntézu rostlin.
      Teplota by se měla ve "dne" (svícení) pohybovat okolo 27 - 29°C.Maximum,jakého ale můžeme dosáhnout je 31°C. Při teplotách vyšších se brzdí růst v důsledku zpomalení fotosyntézy a neschopnosti rostliny při těchto teplotách přijmat maximální množství CO: (výživných látek) ze vzduchu.
      Teplotní minimum během "noci" (tmy) by mělo být nejvíce o 8 - 10°C nižší.Optimum se tedy pohybuje mezi 19°C (tma) - 28°C (svícení).

Tip:
     V poslední fázi květu (cca 2 týdny před sklizní) se snažme teplotu zvýšit na 29 - 31°C během svícení a na 21 - 23°C během tmy. Dojde k přirozené obraně rostliny, takže opět vypustí větši vrstvu pryskyřice.

          Pro zajištění vyváženého metabolismu a dobrého dýchání rostlin, je nezbytné dodržovat správnou vlhkost. Ta se mění během pěstění celkem 3x a to v závislosti na vývojových obdobích rostliny.

 1. Vlhkost 80- 90%-takové hodnoty je nutno dodržovat v prvních 7 - 10 dnech a to z důvodu, který byl zmíněn v kapitole o řízkování. Zkrátka je to kvůli neschopnosti nasátí vody do řízku pro nedostatek kořenů - zajištění takové vlhkosti dosáhneme použitím rozprašovače na rostliny - po prvních 7 dni rosíme 2 - 3x denně, dále dle potřeby a vzhledu rostliny - rosíme nejen přímo na řízek, ale i do nádoby, kterou je přikryt

 2. Vlhkost 60 - 70% -od odklopení ochranných nádob do začátku plného nakvétání rostlin jsou tyto hodnoty ideální - během této fáze můžeme rostliny stále rosit, bude to jen pro jejich dobro

 3. Vlhkost 30 - 40% -odhadnout tu správnou vlhkost v době kvetení není zas tak úplně jednoduché, ale oněch 40% by mělo být skutečně dostačujících (jsem zastáncem spíš nižších hodnot) - rosení samotnou vodou není nijak zvlášť prospěšné a ani bych ho nedoporučoval, pouze v případě, kdy hnojíme rozprašovačem přímo na rostlinu


Tip:
     Snížení vlhkosti (až na 20%) vede znovu k vyvolání obranné reakce a rostlina se bráni proti vysychání a pokrývá listy větším množstvím pryskyřice. A jelikož vlhkost a teplota spolu úzce souvisejí, učiňte tento krok taktéž 2 týdny před sklizní.

          Abychom udrželi teplotu a vlhkost na správných hodnotách, musíme do pěstírny nainstalovat dostačující větrání a to zabezpečíme hned několika ventilátory.
      Je nutno dodržovat stálýodtah(odvod vzduchu), což zajistí větrák zabudovaný v krátké trúbě a umístěný v některé z bočních stěn boxu.Přívodčerstvého vzduchu udržíme navrtáním několika děr (o průměru l - 2cm) při dolním okraji stěn. Vzduch bude tedy přicházet samovolně vytvořením přirozeného tahu podtlakem.
      Pro získání rovnoměrné teploty uvnitř pěstírny použijte další větrák, tentokrát může být o nižším výkonu než ten odtahový. Tento větrák bude rozhánět ohřátý vzduch od lampy po celém prostoru pěstírny. Nastolení ideálních podmínek není úplně jednoduché, proto musíme všechny tři činitele (přívod, odtah a rozhánění vzduchu) správně sladit. Zmiňované sladění docílímeregulací výkonujednotlivých větráků (např. trafem na vláčky), anebo zvětšením či zmenšením přístupových cest pro čerstvý vzduch.

Tip:
     Kdo vlastní výbojku s vyšší watáží, může za použití větráku nasměrovaného šikmo zdola na lampu Částečně chladit výbojku a ušetřit tak vrcholky rostlin od přímého žáru. Lampa pak může být i 30 - 40cm nad rostlinami a zlepší se tak světelné podmínky v pěstírně.
Tip:
     Přirozený a hlavně pro kytky snesitelný pohyb vzduchu uvnitř boxu je příznivý pro větší tloušťku stonků. Je to opět jedna z obran rostliny, když proti povětrnostním podmínkám reaguje druhotným tloustnutím stonku. Tím pádem unese svoji hmotu (palice), nebude se lámat a dojde tak k zdárnému dozrání.

          K tomuto tématu bych se vyjádřil jen okrajově, to znamená uvést spíše některé zásady zalévání, než "odhadování" přesných cifer, kolik rostlina v daném období potřebuje.
      Při zálivce se raději držte zásady "zalej, ale nepřelej". Z toho jednoznačně plyne, zeje lepší zalévat po menších dávkách častěji, než jednou a příliš. Vychytat si správné množství je zjednodušeno tím,že jakýkoli přebytek nebo nedostatek vodyse na rostlině projeví během několika málo hodin, a proto můžeme chybu rychle napravit, aniž by to rostlině více uškodilo. Nedostatek vody poznáme podle celkové povadlosti a oschlosti rostliny, naopak na přebytek reaguje rostlina nepřehlédnutelnýmžloutnutím listů.
      Vhodnou vodou k zálivce lze nazvat takovou, která bude splňovat tyto podmínky :

 1. Pokojová teplota -tzn. 22 - 25°C, abychom rostlinám nezpůsobili šok ze studené vody

 2. Ph okolo 6-7 -dodržujte proto, aby se postupným zaléváním nesnižovalo pb ke kyselejším hodnotám

 3. Bez obsahu Cl (chlóru) -nechtě vodu z kohoutku minimálně 24 hodin odstát a chlór z ní samovolně vyprchá


Tip:
     Zkuste si k zalévání vyrobit nádobu (např. l L láhev), z jejíhož víčka povede Imdlouhá hadička. S hadičkou se lehce dostanete mezi vzrostlé kytky, aniž byste si je nějak polámali. Díky průměru hadičky (lem) z ní nevychází takové množství vody, neuděláte tudíž dolíky do hlíny a mladou rostlinku nevyplavíte. Dále je dobré mít hadičku z takového materiálu (pružného), abyste pouhým stiskem mohli regulovat množství vytékající vody.

          Bohužel ani v této kapitole nelze udat přesný a jednoznačný návod, jaké druhy (značky) hnojiv, jsou ty nejlepší, kterak s nimi zacházet a v jakém množství (koncentraci) je používat.
      Samotné hnojení je podle mě otázkou vlastních zkušeností a preferencí, aproto na něj neexistuje směrodatný návod. Jde o jakousi "alchymii" každého pěstitele. Důležitým předpokladem pro dobré hnojivo je obsahtří základních prvků,a todusíku (N\ fosforu(P) adraslíku(K). Každé hnojivo ve svém příbalovém letáku obsahuje poměr N:P:K a dávkování.
      Obecně vzato, doporučil bych používání celkem osvědčené řadyKristaion.Pro růstovou je toKristaion - start,který díky svému složení umožňuje rostlině rychlý růst. Pro fázi kvetení použijmeKristaion plod a květaKristaion podzim,ty mají pro vysoký obsah fosforu příznivé účinky na vývoj květů (palic). Ze začátku se držme výrobcem předepsaných koncentrací, později, postupným (pozvolným) zvyšováním dávek, můžeme překročit předepsané dávky až 3x.

Vůbec špatné neni taky použit hnojivo ktere se da koupit v Growshopu
je to přímo na naše kytičky např.

Sada Grow Bloom Micro od firmy Advanced Hydroponics a k tomu další 4
Advanced Natural Power přidavky Root Stimulator,Growth/Bloom,Enzymes+,Final Solution
vše co si může rostlinka přát a vše organické žádná chemie...

Tip:
     Dobré Hnojivo
Tip:
     Vyvarujte se brzkého hnojení mladých rostlin, doporučuje se až po 3 týdnech od vysazení (přesazení).Neplatí pro Root Stimulator(Root Stimulator - kořenový stimulátor (zaručuje silný imunitní systém, odolnost proti nemocem, stimuluje rozvoj kořenového systému), pro semenáčky a řízky bez kořenů, používá se od prvního dne do vytvoření dostatečného kořenového valu nebo do přepnutí, excelentní výsledky, vhodné pro všechny typy hydroponických substrátů, kokosu i do hlíny, doporučuje se kombinovat s Advanced Enzymes+
Tip:
     Nedoporučuje se také hnojit poslední 2 -3 týdny před sklizní, aby v sobě rostlina neobsahovala příliš mnoho hnojiva, které bychom pak asi jen neradi kouřili.Neplatí pro Final Solution - zlepšuje chuť rostliny, proplachuje přebytečný rostlinný odpad a zbytky hnojiv, prevence plísní, používá se 2 týdny před sklizní

          Zastřihování je metoda,kdy odstraňujeme celé (nebo část) ještě nerozvinutých vrcholků rostliny (větví). Zástřihem se snažíme kontrolovat jak výšku vzrůstu, tak i tvar celé rostliny. Je také nutno vědět, že zástřihem se růst do výšky nepatrně zbrzdí a dojde k obražení sekundárních (druhotných) větví na kytce. Tvar se tedy nejen zvětšuje do výšky, ale i do šířky a rostlina celkově jakoby "houstne".
      U Zastřihování však velice záleží na modelu a na osobních zkušenostech, jelikož někteří pěstitelé zástřih ani nedoporučují (zejména u řízků). Hlavně zde je tedyzásada improvizacea podřizování se potřebám (vzhledu) rostliny na prvním místě.

Tip:
     Pro celý "rituál" zástřihu použijte velmi ostrého předmětu (žiletka), používání nůžek spíše nedoporučuji.

          Pro někoho je největším problémem vychytat si správný čas pro sklizeň. U "značkových" holland modelů je práce přece jen trochu usnadněna tím, že jsou u nich doby kvetení známy a to celkem přesné. Obecně se doporučuje sklidit, až když bílé "vlasy" trčící z palic docela zhnědnou.
      Dále bych tento problém ani nerozebíral, protože dle mých zkušeností je drtivá většina pěstitelů "zaručeně" přesvědčena o tom, kdy ona doba pro sklizeň přišla (kor když už to nějak hodně "nestydatě" vypadá).

Tip:
     Nejlepší podmínky pro sušení a skladování jsou tma, absolutní sucho a nízká teplota.

((MADE BY HULLTO))


Nahoru


 1. ADVANCED HYDROPONICS OF HOLLAND třísložkové hnojivo - komplet obsahuje tři základní hnojiva: GROW & BLOOM & MICRO, které jsou cíleně používány v jednotlivých etapách vývoje rostliny, dosáhneme tak dokonalého rozvoje a optimálního květenství - Dutch Formula je vhodná pro všechny typy známých substrátů a médií :-) a pak k tomu jsou dalsi 4 doplnky:

 2. Enzymes+ - zvyšuje příjem kyslíku, 100 % biologický, aktivuje pozitivní mikroorganismy u kořenů, zlepšuje příjem živin,

 3. Root Stimulator - kořenový stimulátor (zaručuje silný imunitní systém, odolnost proti nemocem, stimuluje rozvoj kořenového systému), pro semenáčky a řízky bez kořenů

 4. Growth/Bloom Excellerator - růstový a květový stimulátor, prevence nemocí, léčí následky po škůdcích, mocný koktejl pro mohutné květenství

 5. Final Solution - zlepšuje chuť rostliny, proplachuje přebytečný rostlinný odpad a zbytky hnojiv, prevence plísní, používá se 2 týdny před sklizníNahoru

Problémy s výživou rostlin

Celé listy jsou žluté nebo světle zelené. Listy umírají, odpadávají a růst je pomalý. Kraje listů nejsou viditelně zkroucené.
Málo dusíku


Kraje listů se kroutí nahoru. Špičky mohou být překroucené. Listy žloutnou (mohou i zhnědnout) ale žilky v listech jsou zelenější.
Nedostatek magnesia

Listy hnědnou nebo žloutnou. Hnědé, žluté nebo nekrotické (mrtvé) skvrny. Hlavně kolem okrajů listů, které mohou být i zkroucené.
Nedostatek draslíku


Listy jsou tmavě zelené nebo červenorůžové. Stopky a řapíky mohou být narůžovělé nebo načervenalé. Listy mohou zežloutnout nebo se zkroutit dolů a snadno odpadávají. Růst může být pomalý a listy malé.
Nedostatek fosforuListy jsou zkroucené dolů (dovnitř) a jsou zelené, šedé, hnědé nebo zlaté.
Přespříliš dusíku.


Listy jsou žluté nebo bílé, ale žilky zelené.
Nedostatek železa


Listy jsou světle zelené nebo žloutnou od středu. Kraje zůstávají zelené. Mrtvá místa mezi žilkami. Listy nejsou zkroucené.
Nedostatek manganu


Listy jsou zkroucené, světle zelené nebo žloutnou od středu. Kraje zůstávají zelené. Mrtvá místa mezi žilkami.
Nedostatek zinku.

Rostlina nechce přejít do květu i po dvou týdnech na 12/12.
Rostlina není v úplné tmě, přespříliš dusíku, přílišné zastříhávání a odebírání řízků.

Listy jsou zkroucené, potom hnědnou nebo odumírají.
Světla jsou příliš blízko rostliny, zřídka i nedostatek vápníku nebo boru. Pokud ne, může to být prostě slabá rostlina.


Rostlina je zvadlá, i když půda je vlhká.
Přehnojené, bahnitá půda, poničené kořeny, nemoc?.


Konečky listů jsou žluté, hnědé nebo mrtvé. Zbytek listů vypadá zdravě a stonky mohou být slabší.
Přehnojené, přelité, poškozené kořeny nebo půda s nedostatkem vzduchu.Nahoru

Živiny
Dusík (N) – Rostlina potřebuje mnoho dusíku hlavě během růstu, ale je docela jednoduché to přehnat. Přehnali jste to?- Prolejte substrát destilovanou vodou. V poslední fázi květu by rostlina měla mít snížený příděl dusíku pro lepší chuť kuřiva.

Magnesium (Mg) – Nedostatek magnésia je velice častým jevem. Je to proto, že konopí ho spotřebuje mnoho a výrobci ho do hnojiv přidávají pro naše účely nedostatečně . Nedostatek magnesia můžeme vyřešit rozdrcením a rozpuštěním jedné lžičky hořké soli (síranu hořečnatého) ve třech a půl litrech vody. Dejte pozor, aby jste to s Mg nepřehnali, protože pokud se vám to podaří, zamezíte přísunu ostatních prvků do rostliny.

Draslík (K) – Příliš mnoho sodíku (Na) může zapříčinit nedostatečný přísun draslíku k rostlině. Příčinou vysoké slanosti způsobené Na může být: nadměrné použití organického hnojiva, velké množství jedlé sody v substrátu, nebo používání změkčovacích filtrů vody. (Na) můžeme odstranit opakovaným prolitím vodou.

Fosfor (P) – Částečný nedostatek fosforu je v období květu normální. Ale měli bychom si dávat pozor, aby tento nedostatek nebyl příliš velký. Červené řapíky a stonky jsou normální u mnoha druhů konopí, ale může to být také příčinou nedostatku (P), (A), (K) a (Mg) . Takže toto není spolehlivý důkaz nedostatku (P). Příliš mnoho (P) může zablokovat přísun železa (Fe) k rostlině.

Železo (Fe) – Rostlina má většinou nedostatek železa pokud Ph vody nebo substrátu je příliš vysoké. Pokud Ph není příliš vysoké, pak jde zřejmě o přílišný přísun (P). Přísun železa můžete zvýšit přidáním speciálích výrobků určených pro tento problém. Měli by se dát sehnat v zahradnictví. Příliš mnoho (Fe) bez dodání (P) může způsobit nedostatek (P).

Mangan (Mn) – Nedostatek (Mn) může být způsoben vysokým Ph nebo velkým množstvím (Fe). Použít výrobek ze zahradnictvý pro tento účel.

Zinek (Zn) – Také může být zapříčiněno vysokým Ph. Nedostatek (Zn), (Fe) a (Mn) se často objevuje společně a je zapříčiněný vysokým Ph, takže nezvyšujte hodnoty těchto prvků, pouze snižte Ph. Pokud rostlina vypadá moc špatně, tak použijte postřik na listy pro zvýšení zinku .

Zkontrolujte si vodu – Pokud ve vašem domě jsou kohoutky od vodního kamene, pak máte zřejmě příliš vysoké Ec. Ec by jste si měli zkontrolovat každopádně, protože může zapříčinit spoustu problémů. Nejlepší by bylo, kdyby jste měli stálý přístup k vodě s Ec 0 a tou by jste ředili vaše roztoky tak, aby bylo Ec dodávané k rostlinám vyhovující. Tento přístup si můžete zařídit takto: 1)Koupit si speciální filtr (hodně drahé), 2)Kupovat tuto vodu od někoho, kdo tento filtr má (né všichni mají známé s filtram), 3) Nepravidelný přísun této vody můžete získat rovnou z nebe (Dešťovka a sníh našim účelům vyhovují), 4) můžete si jednou půjčit měřič Ec a obět okolní zdroje vody a pro příště brát tuto vodu odsud.

Obecné tipy pro hnojení – Během růstu by rostlina měla dostávat víc (N) a méně (P), během kvetení by se měly tyto hodnoty obrátit. Pro růst by se mělo hnojit v poměru 10:7:8 (což je samozřejmě stejný poměr jako 20:14:16). Pro květ by tento poměr být 4:8:8.Zkontrolujte Ph po každém přihnojování. Voda v rezervoáru by měla cirkulovat a měnit se každých 14 dní.

Ph – Ph by se mělo pohybovat mezi 5,9 a 6,5 (v rw5,5-6,1). Některým prvkům může být zamezen přístup do rostliny, pokud je Ph vyšší než 7,0 (platí pro Fe, Mn, Cu a Zn). Jiné prvky jsou neefetivní, pokud Ph klesne pod 5,0 (N,P,K,Mg ).

Chladno – Chladná voda (pod 10°C) může zamezit přístupu (P). Některé druhy, hlavně rovníkové sativy snášejí chladnou vodu hůř.
Nahoru